C.O. Steeman

Administratiebureau

Berichten archief

Aanpassing BUA goedgekeurd
January 1, 1970

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Koninklijk Besluit tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) aangenomen. De goedkeuring van het Koninklijk Besluit bij wet is vereist op grond van artikel 16, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Het BUA is gewijzigd in verband met verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9%. Die wijziging heeft gevolgen voor de bepaling van het bedrag van de kosten van spijzen en dranken voor het personeel dat is uitgesloten van de aftrek van voorbelasting.


Terug naar zoekresultaat