C.O. Steeman

Administratiebureau

Nieuws

Untitled Document
18 October, 2018
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut
Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beŽindiging van de werkzaamheden van
18 October, 2018
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Zoals verwacht mocht
18 October, 2018
Wijziging verdeling vermogen in box 3
Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze van de
11 October, 2018
Jachtkosten niet zakelijk
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat
11 October, 2018
Behandelschema Belastingplan 2019
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting zal
11 October, 2018
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het
4 October, 2018
Kleindochter geen pleegkind van oma
De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Volgens de AKW is
4 October, 2018
Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw
De staatssecretaris van FinanciŽn is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen. Het lage tarief geldt voor
4 October, 2018
Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid
Het ministerie van FinanciŽn is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen opgesteld. De
4 October, 2018
Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciŽn de forfaitaire rendementen per vermogensschijf en de hoogte van het heffingvrij vermogen in box 3 voor 2019 bekend gemaakt. Het
 

Zoek in het Archief.